Biến áp lioa 3 pha cách ly

- 25%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 6.3KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 6.3KVA

7.462.500₫
9.950.000₫
- 25%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 8KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 8KVA

9.322.500₫
12.430.000₫
- 25%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 10KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 10KVA

10.477.500₫
13.970.000₫
- 25%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 15KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 15KVA

12.952.500₫
17.270.000₫
- 30%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 20KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 20KVA

15.169.000₫
21.670.000₫
- 30%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 30KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 30KVA

21.868.000₫
31.240.000₫
- 30%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 50KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 50KVA

29.876.000₫
42.680.000₫
- 30%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 60KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 60KVA

31.647.000₫
45.210.000₫
- 30%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 80KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 80KVA

39.116.000₫
55.880.000₫
- 30%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 100KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 100KVA

45.969.000₫
65.670.000₫
- 30%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 150KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 150KVA

59.829.000₫
85.470.000₫
- 30%
BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 200KVA

BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA 200KVA

70.262.500₫
100.375.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: