Biến áp lioa 3 pha tự ngẫu

- 25%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 10KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 10KVA

5.527.500₫
7.370.000₫
- 25%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 15KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 15KVA

7.387.500₫
9.850.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 20KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 20KVA

9.436.000₫
13.480.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 30KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 30KVA

11.781.000₫
16.830.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 50KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 50KVA

16.093.000₫
22.990.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 60KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 60KVA

17.325.000₫
24.750.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 80KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 80KVA

18.980.500₫
27.115.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 100KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 100KVA

21.252.000₫
30.360.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 150KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 150KVA

30.492.000₫
43.560.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 200KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 200KVA

43.351.000₫
61.930.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 250KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 250KVA

52.668.000₫
75.240.000₫
- 30%
BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 320KVA

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 320KVA

63.140.000₫
90.200.000₫
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: