Biến áp vô cấp

- 10%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 1.1KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 1.1KVA

900.000₫
1.000.000₫
- 10%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 2.2KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 2.2KVA

1.800.000₫
2.000.000₫
- 15%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 3.3KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 3.3KVA

2.547.450₫
2.997.000₫
- 10%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 3.3KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 3.3KVA

2.700.000₫
3.000.000₫
- 10%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 5.5KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 5.5KVA

4.500.000₫
5.000.000₫
- 15%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 6.6KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 6.6KVA

5.104.250₫
6.005.000₫
- 10%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 8.25KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 8.25KVA

6.300.000₫
7.000.000₫
- 15%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 9.9KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 9.9KVA

7.651.700₫
9.002.000₫
- 10%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 11KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 11KVA

9.000.000₫
10.000.000₫
- 15%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 16.5KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 16.5KVA

12.736.400₫
14.984.000₫
- 15%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 24.7KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 24.7KVA

17.013.600₫
20.016.000₫
- 15%
BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 50KVA

BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA 50KVA

25.473.650₫
29.969.000₫
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: